O programie

Program rozwoju duchowego

Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. (1 Tm 6, 17-19)

Proponowany program stanowi okazję do skonfrontowania się ze Słowem Bożym, przez które Bóg przemawia do nas i chce dać nam nowe życie. Jeśli przyjmiemy wymogi Słowa, to Ono nas przemieni, wprowadzi na drogę rozwoju. A zatem, kto chce, może się otworzyć i zostać przemienionym. Miejmy odwagę, posłuchajmy. Posłuchajmy nie tylko w sensie „usłyszeć”, ale i w sensie „być posłusznym”. Warto doświadczyć działania Boga również w sferze materialnej. Ta sfera też jest domeną Bożego działania, Bożym darem, BOGActwem.

Okazuje się, że Pismo święte jest nie tylko księgą Objawienia chrześcijańskiego, lecz także bardzo praktycznym podręcznikiem życia na co dzień. Poddając się instrukcjom zawartym w tej księdze, staje się człowiek zdolny do każdego dobrego czynu. (Bp Kazimierz Romaniuk, Myśli nie tylko biblijne, Warszawa 1985, s. 203).

Dla kogo

Program jest adresowany do ludzi biznesu. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny, nie ma konieczności zgłoszeń. Koszt uczestnictwa – dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Gdzie i kiedy

Spotkania z cyklu odbywają się regularnie w wielu miastach Polski

Kalendarz

Tematy 2017

styczeń
Obdarowanie i Boże błogosławieństwo. Wdzięczność
luty „Wspólnicy” Pana Boga. Zobowiązania zarządcy
marzec Pomnażanie dóbr. Obowiązek
kwiecień Hojność posiadacza. Dzielenie się
maj Zagrożenie posiadaniem. Bałwochwalstwo
czerwiec Zagrożenie brakiem pieniędzy. Złe ubóstwo
wrzesień Błogosławieni ubodzy (w duchu). Dobre ubóstwo
październik Dobrobyt a samoograniczenie. Wystarczy
listopad Bogatemu jest trudniej wejść do królestwa Bożego. Bogaci przed Bogiem
grudzień Bóg zaspokaja potrzeby, a nie zachcianki. Ufaj Panu

Organizatorzy

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT oraz duchowni i świeccy współpracownicy.

W twojej miejscowości?

Nie ma jeszcze spotkań w twojej miejscowości? Zobacz szczegóły projektu zakładania nowych grup „Talent parafialny”.

On-line

Raz w miesiącu, dla całego świata, spotkanie w formie webinara. Najbliższe spotkanie 31 stycznia o godz. 19.00. Zobacz szczegóły.

Styczeń

Obdarowanie i Boże błogosławieństwo. Wdzięczność

Temat stycznia

Łatwo zapomnieć, że wszystko to, co mamy i kim jesteśmy, otrzymaliśmy od Boga. My sami istniejemy dzięki Niemu. Dlatego też zapraszamy do medytacji o stworzeniu świata i ludzi, by uświadomić sobie, że Bóg jest Stwórcą i Ojcem, a nasze nazwisko brzmi „Boski”. Zachęcamy do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim są trudne dary od Boga. Świadectwo biblijnego Hioba i współczesnego człowieka czynu pomogą zrozumieć, że Bóg widzi dalej niż my i obdarowuje nas różnorako, nie zawsze według ludzkiej logiki. Ufamy, że dzięki dzisiejszej refleksji zostanie nam zwrócona, czy raczej przez nas dostrzeżona, „druga przestrzeń”, o której pisał Czesław Miłosz. A wtedy będziemy zdolni patrzeć na świat głębiej i przyjmować wszystko z wdzięcznością.

Treść spotkania PDF

PDF do pobrania

Strefa audio/video

By wiedzieć więcej

Komentarz do ksiąg Starego Testamentu

Jan Paweł II komentuje księgi Starego Testamentu. Księga Rodzaju. (s. 7-38)

Zobacz

Stworzenie świata (Rdz 1)

Michał Wilk w komentarzu do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju.

Zobacz

Pytania do Biblii: Stworzenie

Fragment książki ks. Jerzego Chmiela Trudne miejsca w Biblii.

Zobacz

Nie odpuszczam

Świadectwo Piotra Zworskiego, dziennikarza radiowego i telewizyjnego, GN 45/2016

Zobacz

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzi działalność dzięki Państwa dobrowolnym ofiarom. Będziemy wdzięczni za jednorazowe wpłaty, zachęcamy także do regularnych przelewów nawet niewielkich kwot. Przypominamy, że istnieje możliwość odliczenia złożonej darowizny od dochodu, ponieważ odliczeniu podlegają także ofiary na cele kultu religijnego. Podstawą odliczenia jest wpłata na rachunek bankowy.

09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
Darowizna na cele kultu religijnego

Dyskusja