O programie

Program rozwoju duchowego

Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. (1 Tm 6, 17-19)

Proponowany program stanowi okazję do skonfrontowania się ze Słowem Bożym, przez które Bóg przemawia do nas i chce dać nam nowe życie. Jeśli przyjmiemy wymogi Słowa, to Ono nas przemieni, wprowadzi na drogę rozwoju. A zatem, kto chce, może się otworzyć i zostać przemienionym. Miejmy odwagę, posłuchajmy. Posłuchajmy nie tylko w sensie „usłyszeć”, ale i w sensie „być posłusznym”. Warto doświadczyć działania Boga również w sferze materialnej. Ta sfera też jest domeną Bożego działania, Bożym darem, BOGActwem.

Okazuje się, że Pismo święte jest nie tylko księgą Objawienia chrześcijańskiego, lecz także bardzo praktycznym podręcznikiem życia na co dzień. Poddając się instrukcjom zawartym w tej księdze, staje się człowiek zdolny do każdego dobrego czynu. (Bp Kazimierz Romaniuk, Myśli nie tylko biblijne, Warszawa 1985, s. 203).

Dla kogo

Program jest adresowany do ludzi biznesu. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny, nie ma konieczności zgłoszeń. Koszt uczestnictwa – dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Gdzie i kiedy

Spotkania z cyklu odbywają się regularnie w wielu miastach Polski

Kalendarz

On-line

Spotkanie w formie webinara. Najbliższe spotkanie 7 kwietnia o godz. 19.00.
Zobacz szczegóły.

Tematy 2017

styczeń 
Obdarowanie i Boże błogosławieństwo. Wdzięczność
luty „Wspólnicy” Pana Boga. Zobowiązania zarządcy
marzec  Pomnażanie dóbr. Obowiązek
kwiecień Hojność posiadacza. Dzielenie się
maj Zagrożenie posiadaniem. Bałwochwalstwo
czerwiec Zagrożenie brakiem pieniędzy. Złe ubóstwo
wrzesień Błogosławieni ubodzy (w duchu). Dobre ubóstwo
październik Dobrobyt a samoograniczenie. Wystarczy
listopad Bogatemu jest trudniej wejść do królestwa Bożego. Bogaci przed Bogiem
grudzień Bóg zaspokaja potrzeby, a nie zachcianki. Ufaj Panu

 

Organizatorzy

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT oraz duchowni i świeccy współpracownicy.

W twojej miejscowości?

Nie ma jeszcze spotkań w twojej miejscowości? Zobacz szczegóły projektu zakładania nowych grup „Talent parafialny”.

Marzec

Pomnażanie dóbr. Obowiązek

 

Temat marca

Obdarowany wielorako przez Boga człowiek, ma nie tylko przyjąć postawę wdzięczności i zachowywać się jak dobry zarządca, któremu powierzono wiele dóbr. Powinien jeszcze pomnożyć te dobra (łącznie z pieniędzmi). To obowiązek każdego z nas. Przypowieść o talentach przestrzega, że nie można być człowiekiem leniwym, który traci czas i rezygnuje z twórczości. Ta sam przypowieść uświadamia, że każdy ma swoją własną miarę rozwoju: jeden ma pomnożyć pięć, drugi trzy, jeszcze ktoś inny tylko jeden talent. Ważne, aby tę miarę odkryć i zrealizować Boży plan.

Treść spotkania PDF

PDF do pobrania

Strefa audio/video

By wiedzieć więcej

Talenty (Mt 25,14-30) / Miny (Łk 19,11-27)

Ks. Wojciech Pikor przedstawia Narracyjny klucz lektury (s. 104-112)

Zobacz

Powołanie do przedsiębiorczości

O. Jacek Gniadek SVD o codziennych zmaganiach i wyborach przedsiębiorców.

Zobacz

Wystarczy jeden talent

O. Krzysztof Osuch SJ o rozpoznaniu wartości talentów

Zobacz

Teraz odkryj swoje silne strony

Program odkrywania talentów i przekształcania ich w silne strony.

Zobacz

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzi działalność dzięki Państwa dobrowolnym ofiarom. Będziemy wdzięczni za jednorazowe wpłaty, zachęcamy także do regularnych przelewów nawet niewielkich kwot. Przypominamy, że istnieje możliwość odliczenia złożonej darowizny od dochodu, ponieważ odliczeniu podlegają także ofiary na cele kultu religijnego. Podstawą odliczenia jest wpłata na rachunek bankowy.

09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
Darowizna na cele kultu religijnego

Dyskusja