O programie

Program rozwoju duchowego

Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. (1 Tm 6, 17-19)

Proponowany program stanowi okazję do skonfrontowania się ze Słowem Bożym, przez które Bóg przemawia do nas i chce dać nam nowe życie. Jeśli przyjmiemy wymogi Słowa, to Ono nas przemieni, wprowadzi na drogę rozwoju. A zatem, kto chce, może się otworzyć i zostać przemienionym. Miejmy odwagę, posłuchajmy. Posłuchajmy nie tylko w sensie „usłyszeć”, ale i w sensie „być posłusznym”. Warto doświadczyć działania Boga również w sferze materialnej. Ta sfera też jest domeną Bożego działania, Bożym darem, BOGActwem.

Okazuje się, że Pismo święte jest nie tylko księgą Objawienia chrześcijańskiego, lecz także bardzo praktycznym podręcznikiem życia na co dzień. Poddając się instrukcjom zawartym w tej księdze, staje się człowiek zdolny do każdego dobrego czynu. (Bp Kazimierz Romaniuk, Myśli nie tylko biblijne, Warszawa 1985, s. 203).

Dla kogo

Program jest adresowany do ludzi biznesu. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny, nie ma konieczności zgłoszeń. Koszt uczestnictwa – dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Gdzie i kiedy

Spotkania z cyklu odbywają się regularnie w wielu miastach Polski

Kalendarz

On-line

Spotkanie w formie webinara. Najbliższe spotkanie 28 kwietnia o godz. 19.00.
Zobacz szczegóły.

Tematy 2017

styczeń 
Obdarowanie i Boże błogosławieństwo. Wdzięczność
luty „Wspólnicy” Pana Boga. Zobowiązania zarządcy
marzec Pomnażanie dóbr. Obowiązek
kwiecień  Hojność posiadacza. Dzielenie się
maj Zagrożenie posiadaniem. Bałwochwalstwo
czerwiec Zagrożenie brakiem pieniędzy. Złe ubóstwo
wrzesień Błogosławieni ubodzy (w duchu). Dobre ubóstwo
październik Dobrobyt a samoograniczenie. Wystarczy
listopad Bogatemu jest trudniej wejść do królestwa Bożego. Bogaci przed Bogiem
grudzień Bóg zaspokaja potrzeby, a nie zachcianki. Ufaj Panu

 

Organizatorzy

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT oraz duchowni i świeccy współpracownicy.

W twojej miejscowości?

Nie ma jeszcze spotkań w twojej miejscowości? Zobacz szczegóły projektu zakładania nowych grup „Talent parafialny”.

Kwiecień

Hojność posiadacza. Dzielenie się

Temat kwietnia

Temat hojnego dzielenia się dotyczy nie tyle dóbr materialnych, ile naszej relacji do Boga. Wiąże się z pytaniem o zaufanie do Ojca, który obdarowuje nas wielorako i o zaufanie do Jego Słowa, które wzywa do hojności. Jako chrześcijanie stajemy wobec dylematu: czy ufam mądrości światowej, czy też mądrości Bożej. Ta pierwsza mówi: jeśli dasz, to stracisz. Ta druga: jeśli dasz, to dostaniesz. Wreszcie, pozostaje pytanie o to, co najtrudniejsze. Czy potrafię ofiarować samego siebie w pełnym zaufaniu do Boga, odpowiadając na potrzeby bliźnich w rodzinie i w firmie. Pieniądze, chociaż ważne, nie wystarczą, gdy brakuje hojnego daru naszego czasu, zainteresowania, dzielenia się wiedzą i talentami. Zapraszamy ponadto do refleksji nad sposobami dzielenia wypracowanego w firmie zysku. Przykład przedsiębiorstw realizujących idee Ekonomii Komunii jest w tym względzie niezwykle inspirujący.

Treść spotkania PDF

PDF do pobrania

Strefa audio/video

By wiedzieć więcej

Pierwszym darem przedsiębiorcy jest on sam

Papież Franciszek do przedstawicieli projektu „Ekonomii Komunii”

Zobacz

Ekonomia komunii w praktyce zarządzania

Stanisław Grochmal o eliminacji biedy i nierówności społecznych.

Zobacz

Przelewa się!

O tym, czy Pan Bóg chce naszych pieniędzy, mówi Jacek Weigl.

(Gość Niedzielny 43/2016)

Zobacz

Szczęście do wzięcia

Jason F. Wright.

Drobny gest wystarczy, aby zmienić świat i nas samych na lepsze (link do księgarni)

Zobacz

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzi działalność dzięki Państwa dobrowolnym ofiarom. Będziemy wdzięczni za jednorazowe wpłaty, zachęcamy także do regularnych przelewów nawet niewielkich kwot. Przypominamy, że istnieje możliwość odliczenia złożonej darowizny od dochodu, ponieważ odliczeniu podlegają także ofiary na cele kultu religijnego. Podstawą odliczenia jest wpłata na rachunek bankowy.

09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
Darowizna na cele kultu religijnego

Dyskusja