O programie

Program rozwoju duchowego

Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. (1 Tm 6, 17-19)

Proponowany program stanowi okazję do skonfrontowania się ze Słowem Bożym, przez które Bóg przemawia do nas i chce dać nam nowe życie. Jeśli przyjmiemy wymogi Słowa, to Ono nas przemieni, wprowadzi na drogę rozwoju. A zatem, kto chce, może się otworzyć i zostać przemienionym. Miejmy odwagę, posłuchajmy. Posłuchajmy nie tylko w sensie „usłyszeć”, ale i w sensie „być posłusznym”. Warto doświadczyć działania Boga również w sferze materialnej. Ta sfera też jest domeną Bożego działania, Bożym darem, BOGActwem.

Okazuje się, że Pismo święte jest nie tylko księgą Objawienia chrześcijańskiego, lecz także bardzo praktycznym podręcznikiem życia na co dzień. Poddając się instrukcjom zawartym w tej księdze, staje się człowiek zdolny do każdego dobrego czynu. (Bp Kazimierz Romaniuk, Myśli nie tylko biblijne, Warszawa 1985, s. 203).

Dla kogo

Program jest adresowany do ludzi biznesu. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny, nie ma konieczności zgłoszeń. Koszt uczestnictwa – dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Gdzie i kiedy

Spotkania z cyklu odbywają się regularnie w wielu miastach Polski

Kalendarz

Tematy 2017

styczeń  Obdarowanie i Boże błogosławieństwo. Wdzięczność
luty  „Wspólnicy” Pana Boga. Zobowiązania zarządcy
marzec  Pomnażanie dóbr. Obowiązek
kwiecień  Hojność posiadacza. Dzielenie się
maj  Zagrożenie posiadaniem. Bałwochwalstwo
czerwiec  Zagrożenie brakiem pieniędzy. Złe ubóstwo
wrzesień  Błogosławieni ubodzy (w duchu). Dobre ubóstwo
październik  Dobrobyt a samoograniczenie. Wystarczy
listopad  Bogatemu jest trudniej wejść do królestwa Bożego. Bogaci przed Bogiem
grudzień  Bóg zaspokaja potrzeby, a nie zachcianki. Ufaj Panu

Organizatorzy

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT oraz duchowni i świeccy współpracownicy.

W twojej miejscowości?

Nie ma jeszcze spotkań w twojej miejscowości? Zobacz szczegóły projektu zakładania nowych grup „Talent parafialny”.

Czerwiec

Zagrożenie brakiem pieniędzy. Złe ubóstwo

Temat czerwca

Nigdzie w Biblii nie znajdziemy pochwały biedy materialnej. Przeciwnie, Pismo Święte zachęca do roztropnego gospodarowania, a bogatych nakłania do dawania jałmużny i okazywania miłosierdzia biedniejszym i słabszym. Pan Jezus każe się opiekować „sierotą, wdową i cudzoziemcem”, którzy niejako symbolizują ludzi będących na słabszej pozycji. Taka postawa ma na celu likwidowanie biedy i jej skutków. Biblia wskazuje, że podobnie jak zbytnie bogactwo, tak i stan biedy materialnej jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, bo także może on spowodować oddalenie od Pana Boga.

Treść spotkania PDF

PDF do pobrania

Strefa audio/video

By wiedzieć więcej

Nielitościwy dłużnik

Ks. Wojciech Pikor, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury (s. 55-62)

Zobacz

Ks. Tomasz Jelonek

Problem ubóstwa w biblijnej koncepcji człowieka

Zobacz

Ks. Rafał Ostrowski, Małgorzata Nowicka

Bogaci przed Bogiem. Historie katolickich przedsiębiorców (link do księgarni)

Zobacz

Janusz Szewczak

Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy (link do księgarni)

Zobacz

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzi działalność dzięki Państwa dobrowolnym ofiarom. Będziemy wdzięczni za jednorazowe wpłaty, zachęcamy także do regularnych przelewów nawet niewielkich kwot. Przypominamy, że istnieje możliwość odliczenia złożonej darowizny od dochodu, ponieważ odliczeniu podlegają także ofiary na cele kultu religijnego. Podstawą odliczenia jest wpłata na rachunek bankowy.

09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
Darowizna na cele kultu religijnego

Dyskusja