BOGActwo przedsiebiorcy

Ekonomia i zasady zarabiania pieniędzy

Podstawową zasadą zarabiania pieniędzy jest znajomość ekonomii. W zależności od tego, kto sięga do sposobów zarabiania, znajomość ekonomii może przybierać mniej lub bardziej zaawansowaną formę. Samo słowo ekonomia pochodzi z języka greckiego i określa efektywność zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Można powiedzieć, że zarabianie pieniędzy to swego rodzaju sztuka, która wymaga dobrego warsztatu, czyli znajomości zasad funkcjonowania mikro i makroekonomii.

Znajomość choćby podstawowych zagadnień takich jak: kapitał, budżet, podaż, popyt oraz ich wzajemnych korelacji, jest z pewnością bardzo przydatne, kiedy mówi się o możliwościach zdobywania pieniędzy. Wiedza o tym, jak działa gospodarka i dlaczego pewne procesy przebiegają tak, a nie inaczej, jest kluczem do powodzenia w ekonomicznym procesie podnoszenia budżetu.

[No blog posts to show ...publish here]